دکتر حیدر جواد العبادی (بزائه‌ی ۱۹۵۲، بغداد دله) عراقی و شیعه سیاست‌مدار هسته و اسلامی دعوت ِحزب ِگپ‌کر (=سخنگو) هسته. وه ره سال ۲۰۱۴ عراق نخست‌وزیر معرفی هاکردنه.

حيدر العبادي
شناسنومه
کامل نومدکتر حیدر جواد العبادی
بزاروزشابلون:سال تولد و سن
بزاجابغداد، عراق
دینتشیع
سیاسی اطلاعات
سیاسی حزباسلامی دعوت حزب
سمتعراق نخست‌وزیر
قبلینوری المالکی
بعدی-

وه شه لیسانس ره برق مهندسی سَره بغداد دانشگا جه سال ۱۹۷۵ بَییته و شه فوق‌لیسانس و دکترا ره الکترونیک و برق ِمهندسی سَره منچستر دانشگا دله سال ۱۹۸۰ بَییته. وه برونل دانشگا دله هم قورآنی علوم درس دائه.[۱]

منابع دچی‌ین