شابلون:سیاستمدار اطلاعات جعبه

شناسنومه
سیاسی اطلاعات

استفاده طرز دچی‌ین

{{سیاستمدار اطلاعات جعبه
| نوم       =
| تصویر      =
| تصویر شرح    =
| کامل نوم     =
| معروف به     =
| مستعار نوم    =
| بزاروز     =
| تولد شهر     =
| تولد کشور    =
| بمردن تاریخ    =
| بمردن شهر     =
| بمردن کشور     =
| همسر نوم     =
| وچون     =
|سرشناس خشاوندون =
| تحصیلات      =
| دین       =
| سیاسی حزب    =
| سمت       =
| قبلی پست‌شون   =
| فعالیت‌ئون     =
| قبلی      = 
| بعدی     =
| رسمی وبگاه    =
| زیرنویس     =
}}

نمونه دچی‌ین

محمد حسینی بهشتی
شناسنومه
کامل نومسید محمد حسینی بهشتی
بزاروز۲ آبان ۱۳۰۷
بزاجالُنبان اصفهان
،  ایران
بمردن تاریخ۷ تیر ۱۳۶۰
بمردن جاتهران، ایران
وچونعلیرضا بهشتی،
محمدرضا بهشتی،
ملوک السادات بهشتی
دیناسلام شیعه
سیاسی اطلاعات
سیاسی حزبجمهموری اسلامی حزب
سمتجمهموری اسلامی حزب دبیرکل
قبلی پستونکشور عالی دیوان رئیس،
اساسی قانون خبرگون مجلس رئیس
ایران قضایی قوه رئیس
سایتwww.beheshti.org
بهشتی ۷۲ تن دیگر همراه اسلامی جمهوری حزب اعضای جا، بمب بشتن اسلامی جمهوری حزب دفتر واقعه دله ترور بینه.دیگه شابلون‌شون دچی‌ین