مختصات: شرقی′۰۱°۳۰ جنوبی′۰۱°۱۹ / ۳۰٫۰۱۷غرب ۱۹٫۰۱۷شومالی / -۳۰٫۰۱۷;۱۹٫۰۱۷

رودزیا أتا سرزمین نوم بی‌یه آفریقا جنوب وَر که قدیم دله اینتا سرزمین بریتانیا کولونی بی‎یه. اینتا سرزمین أمروزی زیمبابوه و زامبیا ره شامل وانه. وه ره «رودز» (أتا اینگیلیسی تاجر میلادی بیستوم سده دله) شه وسه بخریه.

پرچم جنوبی رودزیا
رودزیا (اسا وه ره گننه زیمبابوه)