بجنورد اتا شهر ایران دله هسته که شمالی خراسون اوستان ره مرکز هسته و ونه جمیعت حدود دیویست هزار نفر هسته.

بجنورد
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
مرکزیت
جوغرافی ویژگیون
گتی
۳۶ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
بلندی
۱٬۰۷۰ متر ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱۹۹٬۷۹۱[۱] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
تلفن پیش‌شماره
0584 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
140380[۲] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت
bojnord-city.ir (فارسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

په‌نویس دچی‌ین

  1. نشانی اینترنتی: https://www.citypopulation.de/Iran-MajorCities.html.
  2. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.