بندتو "بتینو" کرکسی اتا ایتالیایی سیاستمدار بیه. وه سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ نخست وزیر ایتالیا بیه.[۱]

بتینو کراکسی
Bettino Craxi
Bettino Craxi-1.jpg
شناسنومه
کامل نوم بندتو کرکسی
بزاروز ۲۴ فبرواری ۱۹۳۴
بزاجا میلان، پادشاهی ایتالیا
بمردن تاریخ بندتو کرکسی
بمردن جا همامت, تونس
همسر آنا ماریا مونکنینی
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر ایتالیا
۴ اوگوست ۱۹۸۳ تا ۱۷ آپریل ۱۹۸۷ اند ۱۹۸۷

زندگی زودرسدچی‌ین

کرکسی واس برن این میلان ون ۲۴ فبرواری ۱۹۳۴. حس فطهر واس ا سیکیلیان لوئر.[۲]

منابعدچی‌ین