بال یا دس اتا عضو هسته جانورون تن دله. تبری زوون دله بال ره ویشتر بازو به جر و دس ره ویشتر بال‌گردن به جر ره گننه. بال بازو، ارسکنی، ساعد، بال‌گردن و دس ره شامل بونه. دس انگوست و لاسه (دس کف) ره شامل بونه. آدم شه ویشتر کارا ره دس جا انجام دنه.

آدم دس

منبع دچی‌ین

ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، « دست » ، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۳ فروردین ۱۳۹۸).