ارسکنی، السکنی یا اسکنی اتا بخش از دست هسته که ساعد ره به بازو چسبوندنه.

Elbow by David Shankbone.jpg

ریشه: از Haratníš هندوایرانی. [۱] و آن خود از هندواروپایی -Heh₃l* (به معنی خمیده شدن).[۲] هم‌ریشه با آرنج فارسی، ئانیشک کردی، elbow انگلیسی[۳] و ло́коть (lókotʹ) روسی.

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، « elbow » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶).
  1. "Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/Haratníš - Wiktionary". 2018. En.Wiktionary.Org. Accessed December 18 2018. [۱].
  2. "Reconstruction:Proto-Indo-European/Heh₃l- - Wiktionary". 2018. En.Wiktionary.Org. Accessed December 18 2018. [۲] .
  3. "*El- | Origin And Meaning Of *El- By Online Etymology Dictionary". 2018. Etymonline.Com. Accessed December 18 2018. [۳].