انگوس بال و لنگ دنباله در انه. این عضو، هم آدم و هم جونورن دیگهٔ دله بَــدیه وونه. آدم هر دس و لنگ دله پنج‌تا انگوس دارنه. لنگ انگوس دس‌تون کتا تر هسته.

آدم انگوس پنج تا هسته

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Finger»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)