یتمر آگوستو کوتیرو فرانکو یک برزیل سیاستمدار که به عنوان ۳۳ رئيس جمهور برزيل از ۲۹ دسامبر ۱۹۹۲ تا ۱ ژانويه ۱۹۹۵. قبلا او رئیس جمهور معاون رئیس جمهور برزیل از ۱۹۹۰ تا زمان استعفای رئیس جمهور فرناندو کولور د مولو

ایتامار فرانکو
Itamar Franco
Itamar Augusto Cautiero Franco.gif
شناسنومه
کامل نوم یتمر آگوستو کوتیرو فرانکو
بزاروز ۲۸ جونه ۱۹۳۰
بزاجا برازیلیان ترریتوریال وترس، اطلس اوقیانوس
بمردن تاریخ یتمر آگوستو کوتیرو فرانکو
بمردن جا سائو پائولو, برزیل
همسر انا الیسا سررس
سیاسی اطلاعات
سمت رئيس جمهور برزيل
۲۹ دکامبر ۱۹۹۲ تا ۱ جانواری ۱۹۹۵ اند ۱۹۹۵

منابعدچی‌ین