انگوس، انگول یا انگولک هاکردن نوعی رابطهٔ جنسی هسته که با ور بوردن دستی چوچوله، کس، مهبل و مقعد به منظور برانگیختگی و تحریک جنسی انجام وانه. انگولک هاکردن ممکن هسته به تنهایی ات رابطهٔ جنسی ره تشکیل هاده با بخشی از خودارضایی دوِجانبه، لاس بیتن و یا دیگر فعالیت‌های جنسی باشد که در این صورت با سکس دستی یعنی تحریک آلت تناسلی مردانه با دست شباهت پیدا کانده. این فعالیت‌ها تولید لذت جنسی کانّه، چه رابطهٔ جنسی کامل ممکن یا دلخاه بائه و چه نواشه.

اتا ریکا که دره شه زنا ره انگولک کانده

انگوس هاکردن مقعد دلهدچی‌ین

انگوس هاکردن مقعد دله به دلیل وجود تعداد زیاد پایانه‌ئون اعصاب محیطی ناحیهٔ مقعد سر بتونده لذت‌بخش بائه. همچنین انبساط ماهیچه‌ئون اسفنکتر مقعد زمون فرو بَوردن انگوس بتونده لذت مضاعفی بساجه.

اسلام دلهدچی‌ین

بر اساس استفتائاتی که از علی سیستانی، علی خامنه‌ای، ناصر مکارم شیرازی و مهدی هادوی تهرانی، شیعه ملائون بَیی‌یه، انگوس هاکردن زن مقعد شوهر دله مالش پروستات وسّه از نظر شرعی جایز هسته.[۱]

منابعدچی‌ین

  1. سئوال ۶۱۳۰ اسلام کوئست

شابلون:بگائستن

پیوند به بیروندچی‌ین