خید، نشین، هره یا مَقعِد[۱] بخش پایونی دستگاه گوارش زنده موجودات هسته. مقعد اتا پچیک سولاخه که موس وسط دره و غذائون ِایضافه چی‌ئون ونجه بریم درزنده.همچنین مقعد زنان بسیار زیبا می‌باشد و باعث تحریک مردم میشود تا کیرش را درون کون زن بکند

مقعد ِساختار
زنان مقعد

جستارهای وابستهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مقعد خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.