لنگ یا لینگ یا چک تن اونتا قسمت هسته گه راه بوردن وه استفاده وونه و همچنین تن ره بنه‌تون بالاتر دارنه. اتا آدم شه عمر دله دوتا کره زمین دور قاعده شه لینگ جا راه شونه و اگه وه ره خار داره بتونه تا آخر عمر شه لینگ ره کار بزنه. آناتومی دله لینگ ایان قسمتها ره داینه: لگن، گارم (رونزوندی، پیشتیک (ساق)، مچ، کاب، انگوست و لینگ بن. بعضی گدر جانورون ره تعداد لینگ جا تقسیم‌بندی کننه. مثلا اتاچکی، دوتا چکی، شیش‌تا چکی. بعضیایی ۱۰۰ تا لینگ ویشتر دایننه.

Beine.JPG

هستکادچی‌ین

لینگ ونه تن وزن ره داره تا اما بتونیم هرسیم؛ همینسه ونه هسکائون بال‌تون گت‌تر و قددار تر هسنه. لینگ سه تا دراز هستکا داینه. رون و تیبیا و فیبولا. ونه مچ هفت‌تا هستکا و ونه انگوستون هرکدیم سه‌تا هستکا دایننه جز شست که دو‌تا داینه

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «leg»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶)