اروپای فضایی آژانس یا اسا اتا بین‌المللی سازمان هسه که هیجده تا عضو دارنه. ونه وظیفه فضایی اکتشاف هسه. ونه مقر پاریس، فرانسه دله دره.
اسای اعضا اتریش، بلژیک، چک جمهوری، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و متحده پادشاهی هسنه.

اسای مقر پاریس دله

دیایی لینک

دچی‌ین