ئوشار باگاتایام (انگلیسی:Bagatayam Waterfall) ئوشاری هسته که فیلیپین درون واقع بَیی‌یه و ونه کلی ارتفاع ریزشگاه، 20 متر هسته.[۱]

ئوشار باگاتایام
محل فیلیپین
گونه ئوشار/ رود فصلی
ارتفاع کلی 20 متر


وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. «جهون ئوشارون داده پایگاه»(انگلیسی)‎. World Waterfalls Website. هارشی‌یه بیی ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ گادِر.