ئوشارون فهرست برپایه جریون سرعت

اینتا فهرست، بر اساس سرعت جریان ئوشارون تنظیم بئیه.
ئوشار نوم میونگین جریون سرعت سالیونه (m³/s) بلنترین ریزش‌گاه (متر) پهنا (متر) روخنه کشور/کشورون
ئوشار گئوائیرا ۱۳۳۰۰[۱] ۴۰ پارانا (رود) پاراگوئه و برزیل
ئوشار سلیلو ۵۴۱۵[۲] ۷[۲] ۳۲۱۹[۲] روخنه کلمبیا ایالات متحده آمریکا
ئوشار کتل ۲۸۰۳ ۱۵ ۵۵۰ روخنه کلمبیا ایالات متحده آمریکا
ئوشار نیاگارا ۲۴۰۷[۲] ۵۱[۲] ۱۲۰۳[۲] روخنه نیاگارا کانادا و ایالات متحده آمریکا
ئوشار ایگواسو ۱۷۴۶[۲] ۸۲[۲] ۲۷۰۰[۲] رود ایگواسو آرژانتین و برزیل
ئوشار ویکتوریا ۱۰۸۸[۲] ۱۰۸[۲] ۱۷۰۸[۲] زامبزی زیمبابوه و زامبیا
ئوشار ویلامت ۸۷۴ ۱۲ ۴۶۰ روخنه ویلامت ایالات متحده آمریکا
ئوشار ویرجینیا ۹۹۱ ۹۶ ۸۵۰ روخنه ناهانی جنوبی کانادا
ئوشار کوتنای ۳۶۸ ۹ ۳۰۰ رود کوتنای ایالات متحده آمریکا
ئوشار راین ۴۷۵ ۲۳ ۱۵۰ روخنه راین سوئیس
ئوشار دتیفوس ۱۹۳ ۴۵ ۱۰۰ رود یوکولسا آ فیولوم ایسلند

وابسته جستاروندچی‌ین

پانویسدچی‌ین

پیوند به بیروندچی‌ین