آناکلتوس (انگلیسی جه: Anacletus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه یونان دله دنیا بموئه و۷۶/۷۹ تا ۸۸/۹۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Interior of Chiesa dei Gesuiti (Venice) - sacristy - Papa Cleto - 1592-1593 - by Palma il Giovane.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین