گزلیک یا کارد اتا تج وسیله هسه که بَورین وسه استفاده بونه. گزلیک رو ساطور، قمه، ول‌آئن (شمشیر) بسات بیه. اونتا وسیله که گزلیک تک ره تج کنه‌ی نوم «کاردتج‌کر» هسه.ایران دله زنجان کارد خله معروف هسه.

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کرون، «چاقو» ، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه