کوک جزایر اتا جزیره ای کشور هسه که آروم اوقیانوس جنوب دله دره. اینتا کشور اتا خدگردون کشور هسه که ونه اتی امور مثل دفاع و خارجی سیاست ره نوزلاند انجام دنه. وه شامل ۱۵ تا جزیره هسه. ونه مساحت ۲۴۰ کیلومتر مربع و ونه جمعیت ۱۸۰۰۰ نفر هسه. ونه اصلی درآمد توریسم هسه. ونه گت‌ترین جزیره راروتونگا و آواروآ ونه پایتخت هسه. ونه رسمی زوون کوک جزایر مائوری هسه که مائوری و تاهیتیکی زوونون جا شباهت دارنه.

کوک جزایر نقشه
کوک جزایر موقعیت دنیای دله