جزیره ات‌تی گتِ زمین ره گانّه که ونه چار دور ئو (دریا یا اوقیانوس) دره و ونه وسط نیشته. دنیای گت‌ترین جزیره گریلند هسته و خوردترین جزیره که موستقل هسته نائوروئه.

اتا پچوک جزیره‌یِ ماهواره‌یی عکس.

منبعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا