کرگ یا کرک

سره‌یی کرک
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جونورون
چله: طنابدارون
رده: پرنده‌گون
راسته: کرگ‌سانون
خانواده: تیکائون
سرده: جنگلی کرک
گونه: سرخ کرک جنگلی
نام علمی
Gallus gallus
نام سه‌جمله‌ای
Gallus gallus domesticus

کرک اتا اهلی پرنده هسته که وه ره فارسی دله مرغ گنّه.


رج‌وندی علمیدچی‌ین

 • فرمانرو: جونورون
 • چله: طنابدارون
 • رج: پرندگان
 • راسته: ماکیان‌سانون
 • خانواده: قرقاولون
 • سرده: جنگلی کرک


گونه‌ئون وحشیدچی‌ین

 • گالوس-گالوس
  سِرخ کرک جنگلی واری
 • گالوس – لافایتی
  کرک جنگلی سیلان واری
 • گالوس سونراتی
  کرک جنگلی خاکستری واری
 • گالوس – واریوس
  کرک جنگلی کَئو و سبز واری