تلاش خوبی بوددچی‌ین

من کسی را قضاوت نمیکنم اما برای تبری سخن گفتن تلاش خوبی بود. مشخص است که با خواندن بحث‌های کاربران کمی آموخته‌اید، ولی صحبت کردنتان پر از غلط‌های دستوری است.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)[]

تلاش کمبه. لیندا لاور (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۳ (UTC)[]
نیازی به گفتن نیست، تلاشهایشان را زیاد دیده‌ام.  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)[]