اطلاعات کاربری بابل
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
mzn-0 این کارور مازرونی/گِلِکی جه هِچّی نَفِهمِنه (یا خله سخت فَهمِنه).
کاربران بر پایهٔ زبان