کاتی یا کوتی (چَپِرْ) ر فارسی دله نردبان و یا نردبام گنِنِه. کاتی ر دار تنه جا که ونه رو تاتشه ی جا پله تاشینه هم درست کردنه و ونه جا بوم بالا بوردن و نفار بالا بوردن وسه استفاده کردنه. کاتی اتا ابزار هسِّه که ونه جا بتونِّنه به ارتفاعات بالاتر برسن و شه کار ر انجام هدن.

Leiter ladder

انواع کاتی دچی‌ین

کاتی‌ها بر اساس موادی و روش آماده بیِّن و نوع کاربرد به دسته‌های مختلفی تقسیم بوننه.

  1. چویی کاتی
  2. آلومینیومی کاتی
  3. آهنی کاتی
  4. کاتی فایبرگلاس

منابع دچی‌ین