اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

چمپیوز لیگ

ویکی پدیا:گجگجی بیتن
(چمپیونزلیگ جه بموئه)

چمپیوز لیگ اصولاً تورنمنت ِنوم هسته ولی شِمه منظور کامین قاره و ورزش ِچمپیوز لیگ هسته؟ اینان بِتونّه شِمه بِخاستی بائِن: