چمپیوز لیگ

ویکی پدیا:گجگجی بیتن

چمپیوز لیگ اصولاً تورنمنت ِنوم هسته ولی شِمه منظور کامین قاره و ورزش ِچمپیوز لیگ هسته؟ اینان بِتونّه شِمه بِخاستی بائِن: