اصلی منوی ِوا هاکردن
  • دونالد ترامپ رسماً آمریکا ره برجام جه بریم بکشی‌یه. ایران گانه بزودی شه واکنش ره سِراق دِنه.
  • لبنان دله بعد سال‌ها انتخابات راه دکته و حزب‌الله پارلمونی انتخابات دله شه کایرون همراه برنده بیّه.