پلا ایرانی آشپزی دله بپته دونه ره بائوته وونه. پلا بپتن دِ صورت کته پلا و ئوهِکشی جه ممکن هسته. پلا ره بصورت بصورت تیسا پلا یا چلو برخی خِراکون و خارِشیون جه بَنشِنه بخاردن. همین جور بنشنه پلا دله موادی مخلوط هاکردن که پلائون جور-وا-جوری ره سازنه.

پلا بپتن در قزاقستون
لوبیا پلا

نومدچی‌ین

پیرافو (جاپونی جه: ピラフ pirafu) ات نوع غذا برنج و گوشت و سبزیجات جه هسته. این کلمه ریشه، “پلا” کلمه هسته. ایرانی پلا قدیمی تلفظ [pilaw] جه دوران عثمانی وارد ترکی زوون [pilav] بیّه و اروپایی زوونون، اینگلیسی زبون [pilaf] و فرانسوی زوون [pilaf] واری، وارد بئیه. pirafu اسا اتی خاورمیونه‌ای غذا جاپون دله بشناسی وانه.[۱]

خراکِ ارزشدچی‌ین

نزدیک ۹۰٪ برنج ایران دله ونه شمالی استانها دله تولید وانه. پلای تزیینات ایران دله همه جه ویشته زعفرون و زرشک جه صورت گیرنه و انواع رندی بپته وانه.[۲]

انواع ایرانی پلادچی‌ین

باکله‌پلا، سبزی پلا، شیرین پلا، زرشک پلا، آلبالو پلا، ماش پلا، رشته پلا، استامبولی پلا، لوبیا پلا، نخودپلا، کلم‌پلا و مرجی پلا انواع پلا جه هستنه .

بن بنویشتدچی‌ین

  1. «باشگاه دانشجویان ایران». واژه های ایرانی در زبان ژاپنی. هارشی‌یه بیی ۲۰۲۲-ژوئن-۱۷ گادِر. 
  2. «و آنچه ما داریم- نگاهی تحلیلی به خصایص مثبت فرهنگ ایرانی».