ویلیام هریسون (انگلیسی جه: William Henry Harrison) متحده ایالات آمریکای ۹اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چاردهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا ویگ حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۴۱ تا ۴ آوریل ۱۸۴۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان تایلر ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب ویگ دله دیّه.

ویلیام هریسون
William Henry Harrison
ویلیام هریسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۴۱ تا ۴ آوریل ۱۸۴۱
ترتیب ۹اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جان تایلر
سیاسی جناح ویگ حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین