ویلیام هنری هریسون

متحده ایالات آمریکای ۹اُمین رییس‌جمهور

ویلیام هریسون (انگلیسی جه: William Henry Harrison) متحده ایالات آمریکای ۹اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چاردهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا ویگ حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۴۱ تا ۴ آوریل ۱۸۴۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان تایلر ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب ویگ دله دیّه.

ویلیام هریسون
William Henry Harrison
ویلیام هریسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جامتحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر۴ مارس ۱۸۴۱ تا ۴ آوریل ۱۸۴۱
ترتیب۹اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون)جان تایلر
سیاسی جناحویگ حزب

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین