جان تایلر (انگلیسی جه: Tyler) متحده ایالات آمریکای ۱۰اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چاردهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا ویگ حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ آوریل ۱۸۴۱ تا ۴ مارس ۱۸۴۵ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دله دیّه.

جان تایلر
Tyler
جان تایلر ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ آوریل ۱۸۴۱ تا ۴ مارس ۱۸۴۵
ترتیب ۱۰اُمین نفر بی‌یه
سیاسی جناح ویگ حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین