ودایی گادِر زمونی بییه که وداها، که هندوآریاییان قدیمیترین مقدس کتابون هستنه، بنویشته بَینه. پژوهشگرون این زمون ره حدود هزارهٔ اول و دوم پیش از میلاد تا قرن شیشم پیش از میلاد دونّه.

هندوستان در روزگار ودایی

این گادِر هَنتا ایرانی و هندی اقوام هِدی جه سیوا نـَیبینه و باهم زندگی کاردنه.[۱] ودایی تمدن شمال و شمالغربی هند جزیره مونا دله وجود داشته و نهایتاً مهاجنپدس پادشائی و مائوریا امپراتوری جه ختم بیّه که هندِ زرین زمونه بینه.


منابعدچی‌ین

  1. کورش جنتی. «پیوند زبانی و فرهنگی ایران و هند». ۷ آذر ۱۳۹۳. هارشی‌یه بیی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ گادِر. 

شابلون:هند