واشه ئه‌تا شکاری پرنده هسته گه ونه دیم در عین خاش‌گلی خله ترسناک و خادپَسِند هسته و مازندرون دله هم پِدا وونه.

Accipiter nisus kill.jpg

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، « Eurasian sparrowhawk » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶).