هادس یا هِیدیز (به یونانی: ᾍδης، به اینگیلیسی: Hades) یونان اسطوره‌ئون دله، فرمونروای بمرده‌ئون و دنیای زیرزمین، کرونوس و رئا وچه هسته.

اساطیر یونان باستون
تندیس هادس، از جنس مرمر، تقلید رومی از اتا مجسمه یونانی سدهٔ پنجوم پیش از میلاد، روپوش سیو اضافات بعدی جا هسته.
هادس
جنسیت: مذکر
پییر: کرونوس
مار: رئا
فامیلون: زئوس و پوزئیدون برار
بمردن: نامیرا
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی


وه اتا قورعه کشی دله شه برارون جا شرکت هاکرده و آخرین ایمتیاز ره بی‌یارده. همینسه، مجبور بیّه آخرین جهون که بنه درون بی‌یه ره صاحب بواشه و اون دتا دیگه آسمون و بنه ره بَیرن.

منابع دچی‌ین