نوکوآلوفا تونگای نیشتگا هسه. وه تونگاتوپوی جزیره دله قرار بیته. ۳۵ ٪ درصد تونگای جمعیت نوکوآلوفای دله زندگی کننه. بر طبق آمار سال ۱۹۹۶ میلادی ونه جمعیت حدود ۲۲۴۰۰ نفر بیه.

تونگای سلطنتی کاخ، تونگا، نوکوآلوفا