تونگا اتا کشور آرام اوقیانوس دله هسه. وه ۱۶۹ تا جزیره دارنه که فقط ۳۶ تای وشون مسکونی هسنه. گت‌ترین و پرجمعیت‌ترین جزیره، تونگایِ دله تونگاتوپو هسه. تونگایِ شاه جرج توبوی پنجم هسه. ونه نیشتگا نوکوآلوفا هسه.

تونگای موقعیت

تونگای رسمی زوون تونگایی و انگلیسی هسنه. تونگا بر طبق آمار سال ۲۰۰۰ میلادی ۱۰۲۳۲۱ نفر جمعیت دارنه. ونه اتا گرمسیری کشور هسه. تونگا سال ۱۹۷۰ میلادی اتا مستقل کشور بیه.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا

شابلون:اوقیانوسیه کشورون