مول زنان ، جنده‌ئون، فاحشه‌ئون یا زنایی‌ئون، کسایی هسنه که شه ره در برابر پیل روشنّه. وضعیت قانونی جنده‌ئون کشورهای متفاوت دله از مجازات بکاشتن تا کاری قانونی متغیر هسته.

     فحشا حقوقی و قوانین      فحشا (مبادله جنسی پیل وسه) قانونیه، اما فاحشه خنه غیر قانونی‌نه؛ فحشا هسته      فحشا غیر قانونیه      بدون اطلاعات

جندگی از «قدیمی‌ترین کارون دنیا» بشناسی وانه.[۱][۲]

تاریخچهدچی‌ین

 
اتا آلمانی مول زنا
 
اتا مکزیکی مول زنا

معشوقه‌ئون و فاحشه‌ئون جزو اقشار فرهیخته قرن‌هیجدهم فرانسه محسوب بینه. در حالیکه خله از مردون اون گادر از سواد بخونستن و بنویشتن هم محروم بینه، زنای فاحشه و معشوقه به دلیل همجواری با درباریون و اشراف‌بزائون، مجبور بینه علاوه بر فراگیری سواد بخوندستن و بنویشتن، تحصیلات متفرقه‌ای هم ادبیات، تاریخ، شعر و فلسفه ره یاد بیرن. به همین دلیل وشون مجاز بینه تموم کالج‌ها و کتابخنه‌ئون سلطنتی دله بئن.

قاچاق انسان سکس وسهدچی‌ین

فعالان حقوق بشر گزارش کانه که هزارون زن و کیجا فقیر هر ساله پس از اون که با فریب و وعده‌ئون کاذب شغل و ازدواج، از روستاها به شهرها بی‌یارده وانه، جنده گردنه.


در ادبیاتدچی‌ین

صادق هدایت داستان علویه خانم دله سرگذشت مقطعی از ات زن فاحشه ره دست‌مایه شه اثر قرار هدائه.

پانویسدچی‌ین