مختصات: Sky map 5h 34m 31.97s, +22º 00' 52.1''

خرچنگ سحابی یا مسیه۱ (انگلیسی جه: crab nebula یا NGC1952) هسته. سرخپوستون، جاپونیون و چینیون ِقدیمی اسناد سِراق دنّه که سال ۱۰۵۴ میلادی، اتا انفجار اَمه کهکشون دله اتفاق دکته که ونه په خرچنگِ سحابی بساته بیّه.

عکسی که اسا و ناسا بَییتنه.

ونه مشخصاتدچی‌ین

  1. قدر:۸٫۴
  2. گتی:اتا مستطیل ۴*۶ دقیقه موربع
  3. نوع:سحابی بامانده ابرنواختری
  4. فلکی صورت: گو[۱]

منبعدچی‌ین

  1. رانمای ماراتون مسیه