مارن لو روا دو گومبرویل (به فرانسوی: Marin Le Roy de Gomberville) شاعر و نویسنده قرن هفدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

مارن لو روا دو گومبرویل
اسم اصلی Marin Le Roy de Gomberville
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۶۰۰ میلادی
بمردن ۱۶۷۴ میلادی
کار شاعر و نویسنده

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین