لئون نهم (انگلیسی جه: LEO Nonus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه روم دله دنیا بموئه و۱۲ فوریه ۱۰۴۹ تا ۱۹ آوریل ۱۰۵۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Leon IX.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین