قرطبه (به عربی: قرطبة) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر عاصمه استان دله هسته و ونه جمعیت ۲۰٫۸۶۱ نفر هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین