فیلادلفیا سونتی سیکسرز

فیلادلفیا سونتی سیکسرز، (انگلیسی جه: Philadelphia 76ers) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر فیلادلفیا هسته که پنسیلوانیا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم شرق کونفرانس کنفرانس دله دره و آتلانتیک منطقه جه هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

وب‌گاه رسمی دچی‌ین