اصلی منوی ِوا هاکردن

پنسیلوانیا (انگلیسی جه: Pennsylvania) اتا ایالت نوم هسته که متحده ایالات امریکا دله دره. این ایالت اطلس پلی ِمنطقه دله دره و ونه نیشتنگا هریس بورگ هسته. این ایالت ۱۲۷۶۳۵۳۶ نفر جمعیت دانّه و ونه گتی ۱۱۹۲۷۹ کیلومترمربع هسته. این ایالت تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۷۸۷ دله، متحده ایالات آمریکایِ ایالت بگردسته و اسا ونه گت‌ترین شهر فیلادلفیا هسته.

پنسیلوانیا
Pennsylvania
ایالت پنسیلوانیا پرچم پنسیلوانیا ِایالتِ نشون
پنسیلوانیا پرچم پنسیلوانیا نشون
پنسیلوانیا ِنقشه، متحده ایالاتِ نقشه سَره میِّن هسته
نیشتنگا هریس بورگ
گت‌ترین شهر فیلادلفیا
منطقه اطلس پلی ایالات
زوون انگلیسی زوون
گتی 
 - کیلومتر مربع جه ۱۱۹۲۷۹
خاشک جائون ِگتی ۱۱۵۸۸۴
ئویِ میزان ۱٬۳۱۲ (۳٬۳۹۸)
جمعیت 
 - سرشماری ۲۰۱۲ ۱۲۷۶۳۵۳۶
 - ناخالص تولید  ۵۷۵٬۶۰۰
تاریخ ملحق
بینّ متحده ایالات جه
 
۱۲ دسامبر ۱۷۸۷
ایالتِ اختصاری حرف PA
وب‌گاه رسمی ایالت www.PA.gov

گت مردموندچی‌ین

گالریدچی‌ین

منابعدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که پنسیلوانیا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.