فردوس (به عربی: الفردوس) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر فروانیه استان دله هسته و ونه جمعیت ۴۲٫۸۲۷ نفر هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین