فرانسوا-ژوزف برادیه دو بتو

فرانسوا-ژوزف برادیه دو بتو (به فرانسوی: François-Joseph Bérardier de Bataut ) نویسنده و مترجم قرن هجدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

فرانسوا-ژوزف برادیه دو بتو
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
ملیت
مدرسه
زوونی که گپ زوئه
حرفه
دیگر معلومات
کارفرما
دین

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین


  1. ونه نوم اینجه بمو: برگه‌دان مستند نام‌ها. جی‌ان‌دی: 100035248. هارشی‌ین تاریخ: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.