فاتح تریم (Fatih Terim) (بزائه ۴ سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی) ترکیه‌یی فوتوالیسته. وه تا الات گالاتاسرای و ترکیه و فیورنتینا و میلان وسّه مربیگری هاکرده.

فاتح تریم
Fatih Terim.jpg
شناسنامه
نوم فاتح تریم
بزائنی‌روز ۴ سپتامبر ۱۹۵۳
بزائن جاء ، ترکیه
الکی نوم امپراتور
اطلاعات باشگاهی
ترنه باشگاه
پُست مهاجم
باشگاه‌های حرفه‌ای
سال‌ها باشگاه‌ها بازی(گول)
تیم ملی
۱۹۷۵-۱۹۸۵ ترکیه فوتوال تیم ۵۱ (۲)
دوران مربیگری
آنکارا گوچو
ترکیه ۲۱ سال
ترکیه فوتوال تیم
گالاتاسرای
فیورنتینا
میلان
گالاتاسرای
ترکیه
گالاتاسرای

آمار مربی‌گریدچی‌ین

تیمِ نوم کشور از سال تا سال امتیازات
گل برنده مساوی بباخته بَوردِنِ درصد
آنکاراگوجو   1987 1989 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ !
گؤزتپه   1989 1990 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ !
ترکیه، زیر ۲۱ سال   1990 1993 &0000000000000025.000000۲۵ &0000000000000013.000000۱۳ &0000000000000004.000000۴ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000052.000000۵۲٫۰۰
ترکیه   1993 1996 &0000000000000034.000000۳۴ &0000000000000017.000000۱۷ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000009.000000۹ &0000000000000050.000000۵۰٫۰۰
گالاتاسرای   1996 2000 &0000000000000195.000000۱۹۵ &0000000000000127.000000۱۲۷ &0000000000000044.000000۴۴ &0000000000000024.000000۲۴ &0000000000000065.130000۶۵٫۱۳
فیورنتینا   2000 2001 &0000000000000023.000000۲۳ &0000000000000010.000000۱۰ &0000000000000009.000000۹ &0000000000000004.000000۴ &0000000000000043.480000۴۳٫۴۸
آ.ث میلان   2001 2001 &0000000000000013.000000۱۳ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000003.000000۳ &0000000000000002.000000۲ &0000000000000061.540000۶۱٫۵۴
گالاتاسرای   2002 2004 &0000000000000083.000000۸۳ &0000000000000043.000000۴۳ &0000000000000016.000000۱۶ &0000000000000024.000000۲۴ &0000000000000051.810000۵۱٫۸۱
ترکیه   2005 2009 &0000000000000058.000000۵۸ &0000000000000026.000000۲۶ &0000000000000018.000000۱۸ &0000000000000014.000000۱۴ &0000000000000044.830000۴۴٫۸۳
گالاتاسرای   May 2011 هنتا &0000000000000042.000000۴۲ &0000000000000026.000000۲۶ &0000000000000011.000000۱۱ &0000000000000005.000000۵ &0000000000000061.900000۶۱٫۹۰
Total &0000000000000448.000000۴۴۸ &0000000000000255.000000۲۵۵ &0000000000000105.000000۱۰۵ &0000000000000087.000000۸۷ &0000000000000056.920000۵۶٫۹۲

منابعدچی‌ین