علی کوردان (فارسی جه: علی کُردان) (۱ آبان ۱۳۳۷ ساری دله - ۱ آذر ۱۳۸۸ تهران دله)، محمود احمدی‌نژاد ِوزیر کشور بی‌یه که به‌دلیل جعلی بی‌ین ونه افتخاری دکترای مدرک آکسفورد جه و چنتا دروغ دیگه که بائوته، اسلامی شورا مجلس دله، استیضاح بیّه و رای عدم اعتماد بَییته و کنار بورده. اینان در صورتی بی‌یه که شایعه هسته که وه بدلیل بکاشتن شه وچه و طلاق بییتن سؤال بَیبی‌یه و استیضاح بیّه.[۲][۳]

علی کردان
شخصی معلومات
تولد
بمردن
ملیت
حرفه
دیگر معلومات
دین

منابع دچی‌ین