شهردار ئه‌ت کس ره گونــّــــه گه شهر ره گاردننده. ایران دله شهردار بصورت باواسطه از طریق مردِم رای بوجــــیه وونه؛ اینتی گه اول مردِم شورای شهر اعضا ره وجینّه بعد این اعضا ، شهردار ره انتخاب کانّه.

بن مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Mayor»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۳۹۶ مهر ۲۶).