شروان شابلون:تورکی جه اتا تاریخی ناحیه قفقاز دله هستهکه اسا آذربایجون ِکشور دله دره. این ناحیه مازرون دریای غرب جه تا کورای درکا بکشی‌یه هسته.

این نوم اولین‌بار ساسانیون دوره دَیی‌یه. اسلام په، این منطقه حکومت اموی و عباسی په قرار بَییته.[۱] این منطقه دله ویشته شروانشائون حکومت کاردنه.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • جهون اسلام دانشنومه

دپیته چرخه‌توویرایش