شهرستان سوادکوه شمالی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(شومالی سوادکوه شهرستون)
 
 
شهرستان سوادکوه شمالی(شومالی سوادکوه شهرستونشهرستان) به مرکزیت شهر شیرگاه از ترکیب بخشای نارنجستان و بخش مرکزی([[مرکزی بخش]]) به مرکزیت شهرشیرگاه شامل دهستانای شرق و غرب [[شیرگاه]] و لفور تابعیت استان مازندران([[مازندران اوستان]]) دله دره.<ref>http://savadkoohsh.com</ref>
==منابع=={{پانویس}}
{{پانویس}}