ایسلام: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
 
=== تسنن ===
* ''گت بنویشت ره بخونین:'' [[تِسَنّنتسنن]]
 
وشون بر خلاف شیعیون ایمام علی ره ایمامت جه قبول ندانه ، وشون شه چنتا تیکّونه. ولی ویشته [[ابوبک]] ئو [[عمر|عومر]] ئو [[عثمان|عوثمان]] ره شه خلیفه دونه ئو ای وشون پشت سر [[علی]] ره خلیفه دونه.
وشون ینی اهل تسنن این تی جنه؟
ای دسه تو درد نکنه
 
== ایسلام ئو مازرون ==
کاربر ناشناس