سیریلیک یا آزبوکا اتا الفبایی خط هسته که مجارستون اول امپراتوری قرن ۱۰م میلادی گدر پرسلاو ادبیات مدرسه دله، بوریس اول بلغارستون که خاسته بلغارون شه بنویشتنی سیستم ره دارِن وسّه، بساته بیّه. این خط هنتا اساس اسلاوی الفبائون هسته و بعضی غیر اسلاوون هم ونجه کار زنّه.

سرلیک کشورون نقشه.

سیریلیک روسی دلهدچی‌ین

گت  خورد  ایتالیک  خورد ایتالیک  نوم آوانویسی کاربرد ِمثال
А а А а اَ /a/ ادب
Б б Б б بِه /b/ ناب
В в В в وِه /v/ وزن
Г г Г г گِه /g/ گ‍ـل
Д д Д д دِه /d/ دانوب
Е е Е е یِه /je/ یِ‍ـساری
Ё ё Ё ё یُ /jo/ ریو
Ж ж Ж ж ژِه / ʒ / ژاله
З з З з زِه /z/ زولنگ
И и И и ایـ /i/ شادی
Й й Й й ایـ کوتاه /j/ چای
К к К к کا /k/ پاک
Л л Л л اِل /l/ فال
М м М м اِم /m/ جام
Н н Н н اِن /n/ ن‍ور
О о О о آ /o/ آسمون
П п П п پِه /p/ پـ‍اریس
Р р Р р اِر /r/ رادیو
С с С с اِس /s/ س‍ـرای
Т т Т т تِه /t/ تـ‍ور
У у У у او /u/ کول
Ф ф Ф ф اِف /f/ ف‍ـاز
Х х Х х خا /x/ نخ
Ц ц Ц ц تْسه /ts/ ع‍طس‍ه
Ч ч Ч ч چِه /t∫/ چـ‍م
Ш ш Ш ш شا /∫/ آش
Щ щ Щ щ شْچا /∫t∫/ خروشْچ‍ف
Ъ ъ Ъ ъ نشان سختی & مسـ‍‌‌‌ـ‍ؤول، وضـ‍ـ‍ع
Ы ы Ы ы یـِری /ɨ/ --
Ь ь Ь ь نرمی ِنشون معادل ندانّه
Э э Э э اِ / ə / اِکباتان
Ю ю Ю ю یو /ju/ یونان
Я я Я я یَه /ja/ یَ‍ـلدا

منابعدچی‌ین

  • دستور تصویری زبان روسی – پهلوانوا، لبدیوا - برگردان اکبری پور ISBN-۹۶۴-۳۳۰-۰۴۰-۴

پیوند به بیروندچی‌ین